Wie zijn wij?

Foto's

 

Informatie

 

Ouders

Op de Vossenburcht leer je meer dan rekenen en taal!"Onze kinderen mogen zichzelf zijn en hebben zelfvertrouwen."

"Ze kunnen zich breed ontwikkelen en kunnen hun verantwoordelijkheden nemen."

"Ze mogen hier stralen!"

Klik hier!

Aanmelden

 

Brede school

 

Welkom bij basisschool de Vossenburcht

Basisschool Vossenburcht
Dr. Kuyperstraat 2-4
6535 TK Nijmegen
Tel: 024-3566379
Email: directie@de-vossenburcht.nl

Vossenburcht valt onder het bevoegd gezag van Conexus.