Visie

Onze leerlingen mogen zichzelf zijn. Zij hebben zelfvertrouwen en kunnen zich breed ontwikkelen. Zij nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Zij stralen, zijn energiek en staan positief in het leven.

 

Om dit mogelijk te maken bieden wij het volgende aan onze leerlingen:

  • Wij geven onderwijs in een veilig leef- en leerklimaat;

  • Wij dragen zorg voor een brede ontwikkeling van onze kinderen; 

  • Wij geven onderwijs en zorg op maat en gaan uit van de talenten en mogelijkheden van onze kinderen;

  • Wij bevorderen bij de kinderen een actieve deelname aan en betrokkenheid bij elkaar en de wereld om hen heen. Dit leren we hen door op een open en eerlijke manier met elkaar te communiceren;

  • Wij bevorderen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze kinderen. Daarbij hebben we oog voor lichamelijke beweging, het aanleren van gezond gedrag en het positief stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

     

 Om dit te kunnen realiseren werken we vanuit de gedachtegang van "The leader in me".


'The leader in me' is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Alle leerlingen zijn op de hoogte van de gewoonten en de gewoonten spelen een grote rol binnen ons  dagelijks handelen. Aan de linkerzijde vindt u de tegel "The leader in me", waar u meer informatie kunt vinden over deze gedachtegang.

 

 

 

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.