De medezeggenschapsraad

Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft dat zo voor. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak. De algemene taken van de MR zijn o.a. het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, en het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook. De MR mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Bovendien heeft de MR alvorens het schoolbestuur beslissingen neemt over verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.

De MR bestaat uit twee geledingen. De eerste geleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school. De tweede geleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school.

 Op onze school is de MR als volgt samengesteld:

- Bob Neijenhuis (ouder en voorzitter)

- Maja dervic (ouder)

- Bianca van den Broek (leerkracht)

- Marjolein Veuger (leerkracht)

De MR heeft ongeveer 6 vergaderingen per schooljaar. Vanuit de MR zit ook één afgevaardigde bij de vergaderingen van de oudervereniging. Judith Ariaans heeft deze taak op zich genomen.  

Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Geeft u dat dan minimaal 3 dagen tevoren per e-mail door aan de voorzitter Bob Neijenhuis bobneijenhuis1973@gmail.com

 

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.