Schoolgids

Op deze pagina vindt u de schoolgids van basisschool Vossenburcht. Uw kind is al een leerling op onze school of u staat als ouder voor een belangrijke beslissing: u moet een goede basisschool kiezen voor uw kind. In beide gevallen is het van groot belang dat u goed geïnformeerd bent en u weet wat u van onze school mag verwachten.                                                                                                                             

Voor nieuwe en/of geïnteresseerde ouders     

Onze schoolgids stelt u in staat om na te gaan of het onderwijs op de Vossenburcht past bij uw eigen ideeën en visie op onderwijs. Hoewel deze schoolgids veel informatie biedt, is er in een (kennismakings)gesprek aandacht voor uw persoonlijke vragen en kunt u onze school bekijken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur Annemie Grievink. U bent van harte welkom!

 

Wat staat er in deze schoolgids?

In onze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs op onze school. Wij hopen dat u een duidelijk beeld krijgt van de wijze waarop wij vorm geven aan het onderwijs aan ieder kind. Het gaat op onze school niet alleen om leerprestaties, maar zeker ook om sfeer en structuur die zorgen voor een goede ontwikkeling van uw kind. Daarin wordt rekening gehouden met het individu; ieder kind is uniek en heeft sterke en minder sterke kanten. Een veilige, uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen positief benaderd worden en succeservaringen kunnen opdoen, is het eerste beginsel op de Vossenburcht. Alleen dan kan een kind zich goed ontwikkelen.                                                                      

Soms hebben kinderen op bepaalde gebieden wat meer aandacht en begeleiding nodig. Dit kan zijn omdat een kind moeite heeft met bepaalde dingen, maar ook omdat deze bovengemiddeld presteert en wellicht meer aan kan. De zorgstructuur op onze school biedt op dit gebied veel professie en kwaliteit.                                               

Ouders en leerkrachten hebben elkaar nodig bij de opvoeding en ontwikkeling van ieder kind. Een open communicatie en vertrouwen in elkaar zijn daarbij nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders) zorgen we ervoor dat basisschool Vossenburcht een school is waar een goede sfeer en een goed werkklimaat heersen.

 

Tot standkoming

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de directie, het team en de medezeggenschapsraad. Deze schoolgids is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en wordt jaarlijks, na vaststelling door het bevoegd gezag, op onze website geplaatst. Wij vragen u deze schoolgids goed te lezen omdat de informatie voor u en uw kind(eren) van belang is. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben tijdens of na het lezen, laat het ons gerust weten.

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.