BSO

 

Naschoolse opvang nodig? Dit kan bij KION bso Grootstal.

 

Kinderen worden met de taxi van basisschool de Vossenburcht naar bso Grootstal gebracht.

Hier worden ook de kinderen van basisschool de Kleine Wereld opgevangen.

Na schooltijd wordt er eerst fruit gegeten en limonade gedronken. Daarna kunnen de kinderen binnen en buiten spelen en worden er diverse activiteiten aangeboden.

De bso biedt ook opvang tijdens studiedagen en in vakanties.

 

Heeft u vragen of wilt u eens een kijkje nemen dan bent u altijd van harte welkom!

 

Wat zijn de voordelen van KION?

- BSO aansluitend aan de schooltijden.

- BSO tijdens studiedagen en vakanties.

- Mogelijkheid tot flexibele opvang.

- Opvang tot 18.00 uur.

- Uw kind wordt opgevangen binnen een verantwoord pedagogisch klimaat.

- Wij hebben geschoold personeel.

- Mogelijkheden voor teruggave van kosten via belasting (Laat u gerust door onze afdeling 

  Klantrelaties hierover adviseren).

 

Heeft u interesse in Buitenschoolse Opvang dan kunt u zich via de volgende manieren aanmelden:

- www.kion.nl

- Telefonisch via 024-3602058

 

In school zijn ook informatiemappen verkrijgbaar met daarin meer informatie over KION en een inschrijfformulier.

 

Namens KION

 

Marije Plas (Clustermanager)

 

 

 

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.