Aanmelden

Ouders met een kind van 2 jaar en 9 maanden wordt gevraagd via Schoolwijzer hun kind aan te melden. Het aanmelden gebeurt via de site www.schoolwijzernijmegen.nl. Hebt u uw kind hier aangemeld, dan krijgt u in de maand mei voorafgaande aan het moment waarop uw kind vier wordt een overzicht van de scholen waar u uw kind kunt gaan inschrijven. Bij dit overzicht zijn altijd drie scholen bij u in de buurt. Na inschrijving op een van de voorgestelde scholen krijgt u een oproep van deze school.

Op de Vossenburcht volgt dan een kennismakingsgesprek met Ramona Frenk de directeur. U krijgt tijdens het kennismakingsgesprek uitgebreide informatie over de Vossenburcht en een rondleiding door het gebouw.  U ontvangt tijdens dit kennismakingsgesprek een informatiepakketje met daarin een inschrijfformulier van onze school zelf. Deze dient u ook in te vullen en in te leveren.

Na inschrijving vindt er een warme overdracht/intake plaats. Tijdens deze warme overdracht/intake, waar mogelijk ook de peuterspeelzaal bij aansluit, worden ook allerlei zaken besproken die wij belangrijk vinden bij de begeleiding van uw kind bij ons op school. Pas na deze warme overdracht/intake is uw kind definitief ingeschreven op onze school. De leerkracht maakt dat een afspraak met u om uw kind een aantal dagdelen te laten wennen. 

In de periode van 4 weken voor de zomervakantie hebben we geen instromers (uitgezonderd verhuisleerlingen). In deze periode zijn veel afsluitende activiteiten en is de gewenningsperiode o.i. te kort voor een leerling om te kunnen acclimatiseren. Ook kunnen toekomstige leerlingen de periode op de peuterspeelzaal goed afronden en is de zomervakantie een duidelijke grens.

Ook kinderen van andere basisscholen kunnen op de Vossenburcht terecht. In alle gevallen vindt er dan overleg plaats met de vorige school.

Banner _schoolwijzer __vierkant _animated

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.